Güncel Bilgiler
»
Nakdi Sermaye Artırımı Teşviki
23.02.2016
»
Genç Girişimcilere Vergi Teşviki
23.02.2016
»
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 28.02.2014 TARİHİNDE YAYIMLANAN 2014-5 SAYILI GENELGE (2013/11 sayılı genelgede) İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
08.04.2014
»
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK EĞİTİMİ VE ETİK SÖZLEŞME YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI. (27.03.2014)
27.03.2014
»
Haksız Rekabetle Mücadele Yeni Dönem Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı 2014 Yılında İhtiyari 2015 Yılından İtibaren Zorunlu Olarak Uygulanacaktır.
20.01.2014
»
KGK SINAV İLANI BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLANI
08.01.2014
»
433 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
31.12.2013
»
432 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
31.12.2013
»
Vergi Usul Kanunu Sirküleri No:67 / Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Sirküler Yayınlandı. - 02.12.2013
06.12.2013
»
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mall
02.12.2013
»
Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Sirküler Yayınlandı. (30.11.2013)
02.12.2013
»
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ TASLAĞI (Banka kartları (kredi kartları dahil) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende satışlarla ilgili yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişlerine dair usul ve esaslara yönelik VU
28.11.2013