Yönetim Kurulu
  • İbrahim ŞAHİN
  • Başkan
  • Yakup ÖRENCİ
  • Başkan Yardımcısı ve Oda Sekreteri
  • SERVET AKTAŞ
  • Sayman
  • Zekeriyya SOYGÜDER
  • Üye
  • Atila DİNÇER
  • Üye