İŞ GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇEREN 6495 SAYILI TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR (RG:02.08.2013/28726)

İŞ GÜVENLİĞİ YASASI

 6495 sayılı Kanunun 56.maddesi'nin
“a) 6 ve 7 nci maddeleri;
 
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
 
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
 
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,” şeklinde düzenlenmiştir.
 
6495 sayılı Kanunun 56.maddesi uyarınca, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü, kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.07.2016 tarihine, 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 01.01.2014 tarihine ertelenmiştir.
 
Yapılan erteleme, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü ile ilgilidir. Risk değerlendirmesi, acil durum planları, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yapma yükümlülükleri ile ilgili erteleme yoktur.