ODA AİDATLARI İLE İLGİLİ DUYURU

 

 
Sayın Üyemiz,
 
            Bilindiği üzere 3568 Sayılı “SMMM ve YMM Odaları Üye Aidatları İle Birlik Paylarının Tespitine Ait Yönetmelik” hükümlerine göre meslek mensuplarının bağlı bulundukları odalara aidatlarını zamanında ödemeleri yasal olarak zorunlu kılınmıştır.
           
            Daha önce, yasal işlemlere mahal verilmesine gerek kalmadan, odamıza maktu ve/veya nispi aidat borcu olan üyelerimizin bir an önce bu yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla, borcu bulunan tüm üyelerimize yazı yazılmasına rağmen borç ödeme ile ilgili yükümlülüklerin çoğu meslek mensubunca yerine getirilmediği görülmüştür.
           
            Yasal sürelerde ödeme yapılmaması durumunda 3568 Sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmelik"     hükümleri uygulanmaktadır.
           
            Odamızdaki hizmetlerin aksamaması ve 3568 sayılı yasa ile ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulanması hususunun göz önünde bulundurularak aidat borçlarının anılan yönetmelikte belirtilen sürede yerine getirilmesi gerekmektedir. Kaldı ki süresinde yapılmayan ödemeler için ayrıca gecikme cezası da hesaplanmaktadır. Siz değerli üyelerimizin mağduriyet yaşamaması bakımından bir an önce oda aidat borçlarının ödenmesi gerekmektedir.
 
            Bu konuda anlayış göstermenizi umar, iyi çalışmalar dileriz.
 
Ödemelerinizi kredi kartı, nakit veya odamızın aşağıda bilgileri verilen banka hesaplarına yatırmak suretiyle gerçekleştirebilirsiniz.
 
İş Bankası Van Şubesi IBAN No: TR56 0006 4000 0018 9000 5777 33
T.C Ziraat Bankası Van Şubesi    IBAN No:TR77 0001 0000 9635 9962 7450 01