Başkan'ın Mesajı
İbrahim ŞAHİN
Başkan
Başkan'ın Mesajı
Meslek camiası olarak mesleki anlamda oldukça hareketli, birçok belirsizliğin yaşandığı mesleki beklentilerin zirvede olduğu bir yılı geride bıraktık.
 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ülkemizde yaklaşık 50 yıl süreyle uygulanmış ve yerini günümüz koşullarına uygun 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanununa bırakmıştır. Ülke ekonomisindeki hızlı gelişme, ülkemizin Avrupa Birliğine giriş ve uyum süreci, teknoljik gelişmeler ve internet alanında alınan yol mevcut kanunu daha hızla etkilemiştir.  Özellikle mesleki alanımızda alınan yol, malı tabloların ilkeleri ve raporlama standartları, şirketlerin denetimi, şeffaflık gibi konularda ortaya çıkan Türk Ticaret Hukuku yetersizliği, aynı zamanda şirketlerin uluslar arası alanda rekabet gücünü olumsuz etkiler hale gelmiştir.
 
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Hukuku kadar kanunun muhasebe ve denetim cephesini yaşama geçirecek olan 3568 sayılı kanunu göre yetki almış meslek mensuplarının oluşturduğu camiayı da ileriye taşıyacağını düşündüğümüz kanun olmuştur. Ancak çeşitli çevrelerden kanunun getirdiği yeniliklere yönelik tepkiler karşısında kanunda bazı değişiklikler yapılarak 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu hedefinden saptırılmıştır.
 
Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinin Bakanlar Kuruluna bırakılması bu şirketlerin büyük şirketlerle sınırlı kalacak olması, yöneticiler, ortaklar ve şirket alacakları için büyük sakıncalar taşımaktadır.
 
Uluslar arası standartlarda bir kayıt ve raporlama ile dünyanın her yerinde anlaşıla bilir ortak bir muhasebe dili öngörülmüşken 6335 sayılı kanunla yapılan değişlilikle vergi için muhasebe anlayışına geri dönülmüştür. Bu nedenle hem muhasebe uygulamalarındaki toplumsal sorumluluklardan hem de şeffaf, güvenilir ve uluslar arası bir düzenlemeden uzaklaşılmıştır.
 
Bizler Meslek Camiası olarak yapmış olduğumuz mesleki faaliyetlerden dolayı ülke ekonomisine en çok katkıda bulunan ve kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alan bir meslek örgütüyüz.
 
Türk Ticaret Kanunu, KOBİ – TFRS ve Muhasebe ve Denetim Standartları eğitimleri TÜRMOB’un önderliğinde odalarımızda yapıldı. TÜRMOB’un mesleki açıdan yıllardır vermiş olduğu eğitimler taktirle karşılanmaktadır. TÜRMOB’un ve bağlı oldukları odaların vermiş oldukları eğitim çalışmaları aralıksız olarak devam edecektir.
 
Meslek camiası olarak birlik ve beraberliğimizi her zaman korumalı, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Bu dönemde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemdir. TÜRMOB çatısı altında hiçbir ayrımcılık gözetmeden yekvücut halinde hareket etmeliyiz
 
Tüm meslek camiasına sağlık mutluluk diler, ülkemiz başta olmak üzere bölgemizde barış, huzur, güven ve dostça birlik ve beraberlik içerisinde bir arada yaşama duygu ve düşüncesiyle hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlarım.