SGK ÖNEMLİ DUYURU

Değerli Meslek Mensubumuz,

Kasım / 2014

 

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile 4/b sigortalılığı hakkında bir hatırlatma yapılmıştır. Buna göre, 4/b (işveren) kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4/a (işçi) kapsamında sigortalı bildirilememektedirler.

Ancak Anonim şirket YÖNETIM kurulu ve murahhas azalarından öteden beri SSK sigortalısı olup esas görevlerine ilaveten üçüncü bir kişinin yapabileceği görevlerden birini de yapan ve karşılığında ücret alanlarla, sigortalı olarak çalıştığı limited şirkete sonradan ortak olanlar 4/(a) bendi (işçi) kapsamında sigortalı olabileceklerdir. Zira, önce başlayan sigortalılık hali halen devam ettirilmektedir.

Ayrıca ekteki duyuruda 12/11/2014 tarihinden itibaren gerçek kişi VERGI m ükelleflerinin kendilerine ait işyerinden bildirim yapmalarına imkan verilmeyeceği belirtilmektedir.

İlgili dökümana ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

17.11.2014